.

                    บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2539 เริ่มดำเนินกิจการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาตามบริษัทเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่น ต่อมาบริษัทฯได้เข้าสู่การเป็นผู้รับเหมากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท งานตีเส้นจราจร งานโครงการอื่นๆเรื่อยม บริษัทฯได้สร้างชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของงานรับเหมาก่อสร้างจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.542-2549 เป็นมาตรฐานรองรับคุณภาพของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางถนน บริษัทฯมีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างสร้างผลงานทางด้านการก่อสร้างและการตีเส้นจราจรมามากกว่า 10 ปี โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างได้ให้บริการตรงตามกำหนดเวลา ได้ผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

                   นอกจากนี้ บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด ได้พัฒนาบุคลากรภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องทางบริษัทฯมีทีมงานในการควบคุมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ระหว่างปฏิบัติงาน และจนถึงขั้นตอนการติดตามผลงาน ภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการภายในบริษัทเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเป็นนโยบายสำคัญในการทำงานและประหยัดการใช้พลังงานในองค์กรมากที่สุดเพื่อก้าวสู่มาตรฐานโรงงานสีเขียวในอนาคต