.

     สินค้าและการบริการ

 
 

สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว

 

          สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ใช้สำหรับสีตีเส้นจราจร  ICC Load Line ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.542-2549 เป็นมาตรฐานรองรับคุณภาพของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางถนน

 
 
 
 

สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง

 
 

          สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง ใช้สำหรับสีตีเส้นจราจร ,ป้ายจราจร ICC Load Line ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.542-2549 เป็นมาตรฐานรองรับคุณภาพของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางถนน 

 
 
 
 

ลูกแก้วโรย POTTERS

          ลูกแก้ว POTTERS เป็นลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง มอก.543:2550 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:201

 
 
 
 
 
 

น้ำยาไพรเมอร์ (Primer Coat)