.

ผลงานที่ผ่านมา

                ตีเส้นจราจร ใช้วัสดุสีเทอร์โมพลาสติก ที่ได้มาตรฐาน มอก. ตามที่กรมทางหลวงกำหนด  และลูกแก้วโรย POTTERS ที่เป็นที่ยอมรับในวงการตีเส้นจราจร  จากทีมงาน I.C.C. Road Line ระดับมืออาชีพ ที่ผู้รับเหมาเรียกใช้งานบ่อย และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย กับรถตีเส้นจราจรและทีมงาน มากถึง 5 ชุด สามารถลงโครงการใหญ่ๆได้พร้อมกัน

 

งานทางหลวง

                 งานตีเส้นสีเหลือง เพื่อแบ่งเลนกลาง ทางตรงนี้จะตีเส้นด้วย สี THERMOPLASTIC พร้อมเครื่องโรยลูกแก้วอัตโนมัติ ในลักษณะเป็นเส้นประ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้การตีเป็นเส้นระยะ 1 เมตร และเว้นช่องว่างไว้ 2 เมตร

 

งานทางหลวงชนบท

               งานตีเส้นที่สำคัญ หัวหน้าทีมแต่ละทีม จะเป็นผู้ชำนาญในการวางแนวของเส้นจราจร ให้ตรงตามรูปแบบ และผู้ขับขี่มองเห็นในลักษณะคล้อยตามลายเส้นบนพื้นถนน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และสังเกตุเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของผู้ขับขี่ได้ การตีเส้นทึบเพื่อแสดงให้เป็นการห้ามแซง  จะเป็นช่วงทางโค้ง เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่ยานยนต์ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

งานเอกชน

                   งานตีเส้นบั้งชะลอความเร็ว  เพื่อให้ยานยนต์ที่มาด้วยความเร็วสูง ลดความเร็วลง เพราะทางข้างหน้าอาจเป็นทางแยกร่วม หรือมีเขตชุมชน  การวางสเกลแต่ละช่องอย่างพอดีกับที่กรมกำหนดมา เพื่อเป็นแรงสะเทือนส่งผ่านล้อรถให้ผู้ขับขี่ยานยนต์

 

งานด่านเก็บเงิน

 

งานตีเส้นอบต.

                 เส้นที่ตีเป็นลักษณะพิเศษต่างๆ  หน่วยงานนั้นๆจะออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ยวดยานวิ่งผ่าน หรือต้องการเตือนผู้ขับขี่ยานยนต์ในลักษณะพิเศษ โดยเดินฉีดน้ำยาไพรเมอร์  ทิ้งระยะห่างพอประมาณเพื่อให้เกิดความเหนียว พอดีกับการเกาะยึดของสี THERMOPLASTIC กับพื้นถนน  โดยมีเครื่องโรยลูกแก้ว POTTERS อัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ที่เครื่องเดินตีเส้น เพื่อเพิ่มความสะท้อนแสงให้กับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์ได้เห็นชัดเจน

 

งานตีเส้นคนพิการ

 

งานทำพื้นทางผิวกันไถลลื่น

                  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีความหยาบของส่วนผสม การห้ามล้อยานยนต์ เช่น หน้าโรงเรียน ,ชุมชน เป็นต้น โดยมีเครื่องมีทดสอบการเสียดทานตามมาตรฐานไปตามกำหนด

 

งานพื้นทางจักรยานเลนเฉพาะทางวิ่งรถจักรยานหรือที่เรียกว่า ทราฟฟิคเพ้นท์

 

งานป้ายมาตรฐานจราจร